Інтернет-ресурс навчального закладу як освітнє медіакомунікаційне середовище

Ольга Андріївна Головко
2018 Технологія і техніка друкарства  
Вступ Розширення медіакомунікаційних можливостей сучасного навчального закладу зумовлене постійною мотивацією до пошуку інноваційних рішень у роботі зі студентами, які мають певні особистісні комунікаційні потреби, різні потреби та можливості із засвоєння навчального матеріалу, неоднаковий доступ до каналів і середовища комунікацій. Одним із напрямків формування таких рішень є створення ефективного освітнього середовища в межах інтернет-ресурсу навчального закладу [1], що уможливлює поширення
more » ... формації, активну взаємодію між ключовими групами навчального закладу (студентами, викладачами та адміністрацією) та всередині цих груп, а також сприяє побудові та розвитку професійних компетенцій викладачів та інших осіб, залучених до розробки, інформаційного наповнення та технічної підтримки інтернет-ресурсу. З огляду на це, актуально розглядати використання інтернетресурсу навчального закладу як один із ключових елементів створення ефективного освітнього медіакомунікаційного середовища та формування ефективних напрямів стимулювання цього процесу. Аналіз попередніх досліджень Наявні наукові дослідження, присвячені проблемі використання інформаційних технологій, та інтернет-ресурсу зокрема в УДК 316.774 © О. А. Головко, ст. викладач, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСВІТНЄ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У статті проаналізовано ключові аспекти використання інтернет-ресурсу навчального закладу як одного з базових елементів створення ефективного освітнього медіакомунікаційного середовища. Визначено, що інтернет-ресурс навчального закладу може бути ефективним інструментом вирішення проблем комунікації між студентами, викладачами та адміністрацією навчального закладу, а також забезпечення інформаційних потреб цих груп. Розглянуто та окреслено напрями використання інтернет-ресурсу сучасного навчального закладу як освітнього медіакомунікаційного середовища. Ключові слова: навчальний заклад; інтернет-ресурс; медіакомунікаційне середовище; комунікації; взаємодія.
doi:10.20535/2077-7264.4(58).2017.132674 fatcat:yyprx3bzabbm3nor4bjkrx4c5m