Environmental Economics Analysis on the Engineering of Improving Water Quality in Jinji Lake, Suzhou City

PANG Yong, DING Ling, CHEN Yanyu
2002 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2002.0310 fatcat:wac4nbicwzauxipfw7lncnmzdi