5. YÜZYIL ŞARLERNDEN DYARBAKIRLI HALÎLÎ'NN ŞRLER * * * *

Arş Kavakliyazi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili, Edebiyatı Bölümü
unpublished
Öz Klasik Türk edebiyatında divanı bugün için elimizde bulunmayan kimi şairlerin şiirleri, şiir mecmualarında karşımıza çıkmaktadır. Bu şairlerden biri de Firkat-nâme'si ile tanınan, 15. yüzyıl şairi Diyarbakırlı Halîlî'dir. Halîlî'nin belli başlı mecmualardaki şiirleri daha önce bazı akademik çalışmalara konu edilmişti. Üzerine yüksek lisans tezi hazırladığımız Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesinde bulunan 13450 numaralı mecmuada Halîlî'nin, önceki yayımlarda bulunmayan şiirlerinin olduğunu gördük.
more » ... n olduğunu gördük. Ayrıca, mecmualarda Halîlî'ye ait bazı şiirlerin onun Firkat-nâme'sinde geçen şiirler olması sebebiyle bu eserdeki şiirlerin ayrılması ve mecmuaların yeniden taranarak diğer şiirlerinin belirlenmesi gerekmekteydi. Çalışmamızda Halîlî'nin Firkat-nâme dışındaki şiirleri mecmualar taranarak tespit edilmiş, bu şiirlerin ona aidiyeti saptanmış ve şiirlerin karşılaştırmalı metni verilmiştir. Abstract Poems of certain poets' divans that we don't currently have in Classical Turkish Literature are confronted by us on the poem journals. One of these poets is Halîlî who is a well-known poet of the 15th century with his Firkat-nâme (Separation-epistle) and who is from Diyarbakır. Halîlî's poems on major poem journals were mentioned in some academic studies before. We saw that there are Halîlî's poems which are not included in previous publications on the journal numbered 13450 over which we prepared postgraduate thesis and which is in the library of Koyunoğlu Museum. Furthermore, as some poems that belong to Halîlî on journals are also included in his Firkat-nâme, it has been necessary to separate poems in this work of art and find out his other poems by scanning journals again. In our study, Halîlî's poems other than Firkat-nâme have been found out by scanning journals, it has been determined that these poems belong to him and comparative texts of the poems have been presented.
fatcat:yjuyr6lnvvhl3kljlquwxhpygm