Social studies 90 ПРОБЛЕМАТИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА БИБЛЕЙСКИ КРЕАЦИОНИЗЪМ В УЧИЛИЩАТА PROBLEMS OF TEACHING BIBLICAL CREATIONISM AT SCHOOLS

Svetoslav Alexandrov
2011 Science & Technologies   unpublished
In Bulgaria, the theory of Evolution is taught in high school biology courses. Biblical creationism is a commonly held belief that the Earth and all living organisms were created by God in six days. Creationism supporters claim that the age of the Earth is 6 000 years and the evolutionary process called specitation does not exist. This study suggests that biblical creationism is pseudoscience and should not be taught in high school biology courses. The study, however, shows that teaching
more » ... hat teaching religious ideals is acceptable in secular schools. ВЪВЕДЕНИЕ Биологията е една от основните природни науки, която се изучава в гимназиалния курс на обучение. Учебната програма по биология включва знания от еволюционната биология. Изучаването на еволюцията на живите организми е застъпено в учебниците по биология и здравно образование за 10 клас-задължителна подготовка. Описват се еволюционните процеси, изясняват се основни понятия като видообразуване и естествен отбор. Разглежда се еволюцията на човека и как човек и съвременните човекоподобни маймуни имат общ еволюционен прародител [6]. В тази структура, обаче учебният материал противоречи на религиозните възгледи на някои родители. Привържениците на движението, което днес наричаме "библейски креационизъм" (или още "младоземен креационизъм"), базират своите виждания на буквална интерпретация на книгата Битие от Библията и настояват това учение да намери място в учебниците по биология. Според привържениците на библейския креационизъм, които са означени в това проучване като креационисти, създаването на неживия и живия свят (от неорганичната материя до човек) е станало за шест дни. Земята е на възраст не повече от няколко хиляди години [10]. Създаването на видовете завършва на 6-тия ден и няма видообразуване по еволюционен път [15]. Конфликт между еволюционната теория и креационистичните твърдения безспорно има. В САЩ проблемът е толкова сериозен, че самата дума "еволюция" се е превърнала в символ на един от най-големите религиозни и културни конфликти. Креационистите в САЩ са толкова влиятелни, че през 1981 година законодатели в Луизиана въвеждат закон, според който трябва да има "балансирано отношение" при училищно преподаване на креационизъм и еволюция. През 1985 година законът е отменен като противоконституционен [12]. В България съществува дебат, който не се изразява в това дали да се преподава креационизъм заедно с еволюция, а относно това дали да се въведе учебният предмет "вероучение" в училище. Според позицията на Българската православна църква, изразена в
fatcat:lfotdumfubhrbl6uve55fstdxm