A Rare Case of Intravenous Metamizole Abuse

Serif Bora NAZLI, Muhammet SEVINDIK
2020 Turk Psikiyatri Dergisi  
ÖZET Non-opioid analjezikler (NOA)oldukça sık reçete edildiğinden; kötüye kullanım potansiyellerinin olup olmadığı sıklıkla araştırma konusu olmuş ajanlardır. Son 10 yıllık zaman diliminde giderek kullanımlarının da artmasıyla, bağımlılık potansiyelleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmamız için bazı vaka takdimleri yapılmaktadır. Metamizol (dipirone) kolay ulaşılabilir olması, ucuz olması sebebi ile non-opioid analjezikler arasında en popüler olanlarından biri olmuştur. Metamizolün
more » ... Metamizolün analjezik etkinliğini santral siklooksijenaz-3 inhibisyonu (COX-3 inhibisyonu), opioderjik sistem aktivasyonu ve kanabinoid sistem aktivasyonu ile gösterdiği bilinmektedir. Son çalışmalar dipironun anksiyolitik etkinliği olabileceği üzerinde de durmaktadır. Yapılan literatür taramasında daha önce kötüye kullanımının bildirilmediği görülmektedir. Sunduğumuz vaka (41 yaşında kadın) giderek artan bir dozda ve son dönemde günde 10 ampül metamizolü kendisine açtığı damar yolundan intravenöz (İV) uygulamaktaydı. Bu vaka metamizolün ölümcül olabileceği bildirilen agranülositoz yan etkisi de göze alındığında "metamizol kötüye kullanımı" olabileceğini literatüre sunmak maksadı ile hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Metamizol, kötüye kullanım, bağımlılık SUMMARY A Rare Case of Intravenous Metamizole Abuse Given the very frequent prescription of non-opiod analgesics (NOA), their dependence potential has been a subject of research. Increased use of NOA in the last decade has led authors to publish case reports to describe the dependence potential of these agents. Metamizole (dipyrone) has become one of the most popular NOA agents, in being easily accessible and inexpensive. Its analgesic effect depends on the central inhibition of cyclo-oxigenase (COX-3) and activation of the opiodergic and cannabinoid systems. Recent research has also stressed its possible anxiolytic effects. Our Literature search indicated no previous reports regarding metamizole misuse. Case of a 41 year old female patient is presented. She had self administered increasing doses of i.v. metamizole reaching up to 10 ampules per day. Considering the risk of mortality due to the metamizole's side effect of agranulocytosis, we thought that it could be a significant contribution to the literature to present a case of a possible metamizole abuse.
doi:10.5080/u25679 fatcat:66m3qqgb2zflhd4xf5oyr3ctma