Security and Long-term Accessibility of Electronic Records – The Planets Project

Škorić, L.
2012 Kemija u Industriji  
U svakodnevnom Þivotu i radu svjedoci smo kako elektronièki oblik dokumenata sve više istiskuje tiskane formate. Istodobno, neprekidno raste broj dostupnih informacija i mijenja se tehnološka osnovica za njihovo objavljivanje i pohranu. Jednako kao što se tiskane zbirke štite od štetnih utjecaja svjetla, vlage, temperature i razlièitih nepogoda, i elektronièke sadrÞaje potrebno je pravovremeno, prikladno i aktivno štititi. Pri tome, zaštita elektronièkog sadrÞaja treba biti trojaka -potrebno je
more » ... rojaka -potrebno je oèuvati fizièku razinu zapisa, odnosno razinu zapisa na neki medij, logièku razinu, to jest razinu zapisa objekta kao jedinice koju prepoznaje softver, ali i konceptualnu ili intelektualnu razinu -entitet kojega prepoznajemo kao smislenu jedinicu informacije. 1 Ukratko, cilj zaštite je da korisnik u buduaenosti razumije i koristi se sadrÞajem na jednako kvalitetan naèin kao i u vrijeme stvaranja sadrÞaja. Hardver se razvija, softveri zastarijevaju, a nositelji podataka po-dloÞni su propadanju. Zbog toga je moguaenost gubitka velike kolièine digitalnog naslijeða zaista realna, te smo danas suoèeni s pravim izazovom -potrebno je saèuvati sve više informacija koje su sve sklonije propadanju, a sve na odrÞiv naèin za buduaenost. 2
doaj:1ae1ec1c63a240bb8010fb3275ae7339 fatcat:zye6h64mgnbwdaouwevkc5e3fe