Társadalmi és gazdasági tényezők hatása a Kassai kerület munkanélküliségének alakulására 1993-tól napjainkig

Péter Karácsony, Flóra Bálint
2016 Tér és Társadalom  
Szlovákia különböző térségei más-más helyzetből indulva eltérően reagáltak a piacgazdasági átmenet kihívásaira. Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek alakultak ki, éles határ húzódik a keleti és a nyugati országrész között. A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági folyamatainak egyik meghatározó eleme volt a tömeges és tartós munkanélküliség.A tanulmány célja, hogy bemutassuk a munkanélküliség alakulását a Kassai kerületben a szlovák államalapítástól napjainkig. Tanulmányunk kiemelten
more » ... azokkal a kormányzati intézkedésekkel, amelyeket a munkaerő-piaci körülmények változtatásának érdekében tettek.A következő megállapítások vonhatók le röviden: a Kassai kerületben kialakult előnytelen munkaerő-piaci helyzet az átgondolatlan rendszerváltás és az egyes szlovákiai kormányok intézkedéseinek negatív "mellékterméke". Napjainkban a munkanélküliség súlyos problémának számít, elengedhetetlen a különböző gazdasági és társadalmi eszközökkel, aktív munkaerő-piaci politikával történő beavatkozás.
doi:10.17649/tet.30.2.2750 fatcat:wpukreh5dnhgzoxf4wjk2i6suy