Biological and environmental degradation of metal-organic frameworks and related mechanisms

Peng Zhang, Zhuomiao Liu, Yuantong Chi, Runze Xue, Xinyue Li, Ruyi Lan, Yanhui Dai
2021 Scientia Sinica Chimica  
doi:10.1360/ssc-2020-0229 fatcat:5cicxdlsczcxhlvzodnmqv2ry4