WARRANTLENING VERSUS CONVERTEERBARE LENING

F. J. G. M. Cremers
1980 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding Dit artikel en een belangrijk deel van het boek, waarop dit artikel is gebaseerd, handelen over overeenkomsten en verschillen tussen warrant-en converteerbare leningen. Schrijver komt tot de conclusie dat uit theoretische overwegingen zowel beleggers als ondernemin gen de warrantlening zouden moeten prefereren boven de converteerbare lening. In de praktijk blijkt echter een duidelijke voorkeur te bestaan voor de emissie van een conver teerbare lening. Deze voorkeur is naar de mening
more » ... n de auteur gelegen in het feit dat beleggings-en financieringsmogelijkheden, geboden door warrants, in onvoldoende mate bekend zijn bij beleggers, bankiers en leiders van ondernemingen. Het is hieruit verklaar baar dat van de warrant als fmancieringsfiguur tot op heden in de praktijk nog slechts in geringe mate gebruik is gemaakt.
doi:10.5117/mab.54.16111 fatcat:qjdjnbbwsrhy5gmvmyu5v3yoqi