The Treatment of a Patient with Intravenous Lipid Emulsion Infusion after Amitryptiline Overdose which Caused in QRS Interval Prolongation: A Case Report

Filiz İzci, Servet İzci, Emrah Acar, Vedat İzci, Asist, Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı, Hastalıkları Dalı, İstanbul, Specialist, Kartal Koşuyolu (+23 others)
unpublished
Amitriptyline is a member of the tricyclic antidepressant (TCA) drug group and can cause electrocardiographic (ECG) changes. Some of these changes include the prolon-gation of the QRS and QTc intervals, increment of R/s ratio on derivation aVR besides of arrhythmias such as supraventricular tachycardia (SVT) and ventricular tachycardia (VT) on overdose. Here, we present a case concerning a QRS interval prolongation caused by the intentional use of high doses of amitriptyline and treated with an
more » ... intravenous lipid emulsion (ILE) infusion. Trisiklik antidepresanlardan olan amitriptilin yüksek dozlarda supraventriküler taşi-kardi ve ventriküler taşikardi gibi kardiyak aritmilerin yanısıra, QRS ve QTc süresinde uzama, aVR derivasyonunda R/S oranında artma gibi EKG değişikliklerine neden olabil-mektedir. Bu yazıda, amitriptilin ile intihar girişiminde bulunan bir olguda QRS interva-lindeki genişlemenin, intravenöz lipit infüzyonu ile tedavi edilmesi tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Amitriptilin, intihar, QRS intervalinde genişleme, intravenöz lipit infüzyonu Araştırma Makalesi
fatcat:zb7f3ji5rfbjxglhhvuujw3kni