Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich, Lublin, 12-13 listopada 2014 r

Katarzyna Starzecka
2014 Studia z Prawa Wyznaniowego  
doi:10.31743/spw.5130 fatcat:5tlxcdcz5bbsvcamjcuk6hulga