REGLEMENTAREA DE STAT - FACTOR AL FUNCŢIONĂRII SISTEMELOR ECONOMICE NAŢIONALE // STATE REGULATION AS A FACTOR IN NATIONAL ECONOMIC SYSTEMS' OPERATION

Natalia LOBANOV
2016 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. Sistemul reglementării de stat a economiei naţionale este o parte inedită a sistemului economic din orice ţară. Experienţa internaţională ne sugerează, că în condiţiile contemporane şi în perspectiva strategică, eficienţa funcţionării sistemelor economice naţionale depinde considerabil de nivelul şi calitatea reglementării de stat, raţionalitatea şi consecutivitatea gestiunii statale, eficienţa mecanismelor inovaţionale. Totodată, reglementarea tranzacţiilor comerciale, efectuarea
more » ... le, efectuarea măsurilor de liberalizare sau protecţionism, nu poate fi efectuată fără a ţine cont de starea economică a ţării, a întregului set de probleme ale dezvoltării economice şi criteriilor de securitate economică. Abstract. The state regulation of the national economy is an essential aspect of the economic system in any country. International experience suggests that both in current conditions and in the strategic perspective, the effectiveness of national economic systems considerably depends on the level and quality of state regulation, as well as on the rationality and consistency of state governance and the effectiveness of innovative mechanisms. At the same time, the regulation of commercial transactions, along with the implementation of liberalization or protectionism cannot be carried out without taking into account the economic condition of the country, thew hole set of economic development issues and economic security criteria.
doaj:c05a60fad49e47fea5a2c5c1d1abda1f fatcat:poaavmsjbvhsrokj6jpcfrr7ay