ORDER EXECUTION OPTIMIZATION AND THE USE OF MARKET IMPACT RATIOS IN HIGH-FREQUENCY TRADING
Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości

Carlos Jorge Lenczewski Martins
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Koncepcja handlu o wysokiej częstotliwości wiąże się z nowymi pojęciami związanymi ze sposobem przeprowadzania transakcji, w szczególności na rynku walutowym. Podmioty typu market maker na krótko pozostawiają otwarte pozycje, maksymalnie do końca dnia, w tym wypadku więc mało istotne wydają się zagadnienia związane np. z optymalizacją portfela inwestycyjnego. Bardziej istotne są pojęcia związane z wykonaniem zleceń, zależne od takich czynników, jak agresywność strategii, awersje
more » ... ryzyko czy wartość nominalna zleceń. Celem artykułu jest ukazanie istoty optymalizacji oraz składanie i wykonywanie zleceń podmiotów handlu o wysokiej częstotliwości. Ponadto zaprezentowano wybrany wskaźnik wpływu na rynek będący pomocnym narzędziem przy optymalizacji składania i wykonywania zleceń. Słowa kluczowe: handel o wysokiej częstotliwości, HFT, wpływ na rynek, optymalizacja, zlecenia Wprowadzenie Rozwój obserwowany na rynku kapitałowym i walutowym w ciągu ostatniego pokolenia przekłada się na wzrost liczebności podmiotów, w tym na liczbę przeprowadzonych transakcji. Szczególnie istotną zmianą, jaka zaszła na tym rynku, jest pojawienie się podmiotów handlu o wysokiej częstotliwości (high-frequency trading -HFT). Tego rodzaju handel charakteryzuje się niezwykle wysoką częstotliwością składania i wykonywania zleceńw mili-czy nawet nanosekundach. Ponadto stosowane są bardzo skomplikowane modele komputerowe umożliwiające podejmowanie decyzji i przeprowadzania transakcji w szybkim tempie. Budowa takich modeli wymaga wiedzy z zakresu informatyki, programowania, matematyki, ekonometrii oraz innych dziedzin nauki, które tworzą bardzo wysoko specjalistyczne modele biznesowe. Trudność związana z możliwością przeprowadzania handlu o wysokiej częstotliwości nie dotyczy jedynie budowy określonego modelu, ale również interakcji modelu z otoczeniem -w szczególności z ceną instrumentu finansowego -i dlatego niezwykle istotna staje się optymalizacja zleceń. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2017 (89), cz. 1
doi:10.18276/frfu.2017.89/1-04 fatcat:aeru3zn3mfbjlpmgr6j4qemjfq