Ştiinţa agricolă, nr. 1

V Ţapu
2011 unpublished
Wear in tribological couplings with clearance is defined as a process of destruction of the superficial layers during the mechanical interaction of spare parts. Since the mechanical interaction occurs as a force of friction, consequently, wear is defined as the wear by friction that arises as a result of solids interaction and represents a complex physical-mechanical, thermal and electrical process in the surface layers of the contact surfaces. Wear intensification of tribological couplings
more » ... gical couplings with clearance reconditioned with porous polyamide-epoxidic composite materials were subjected to intensive experimental wear in different lubrication conditions. INTRODUCERE Uzarea în cuplele tribologice cu joc se defineşte ca un proces de distrugere a straturilor superficiale la interacţiunea mecanică a pieselor componente. Deoarece interacţiunea mecanică se produce sub forma unei forţe de frecare, atunci şi uzarea se defineşte ca uzare prin frecare, care este rezultatul interacţiunii corpurilor solide şi prezintă un proces complex de natură fizico-mecanică, termică şi electric din straturile superficiale ale suprafeţelor de contact. În funcţie de un şir întreg de parametri ai semicuplelor cum sunt caracteristicile fizice şi mecanice, parametrii geometrici ai suprafeţelor de contact, condiţiile de exploatare influenţează divers aria reală de contact în faza iniţială şi evident şi curba uzării. În lucrare se prezintă rezultatele cercetării dinamicii uzurii semiculelor acoperite cu material compozit poliamidoepoxitic pentru diverse condiţii de lubrifiere. MATERIAL ŞI METODĂ Alegerea materialelor pentru compensarea uzurii stratului deteriorat al pieselor de maşini, exploatate în diferite condiţii de lubrifiere şi exploatare, s-a realizat prin teste de laborator pe tribomodele, care au pus în evidenţă procesele specifice ce pot apărea în îmbinări tribologice cu joc reale (Gr. Marian, 2005; V. Sîrghii, 2007). Testele de laborator s-au desfăşurat pe tribomodele pentru cuple de materiale tip: semicupla cuprinzătoare-bucşă metalică; semicupla cuprinsă-cilindru acoperit pe suprafaţa exterioară cu compozit poliamidoepoxidic poros. Experimentele au fost realizate pe maşina СМЦ 2, modificată pentru a putea fi utilizată şi în regim de frecare accelerată limită. Procesul s-a realizat în condiţii de frecare uscată şi de lubrifiere cu apă curentă şi cu unsori consistente de tipul ЛИТОЛ. Semicuplele metalice testate au fost fabricate din oţel în stare de livrare. Materialul compozit a fost aplicat pe substraturi din oţel carbon în stare de livrare сталь 35. Acoperirile au fost formate în două straturi: primul-de conversiune, preparat cu constituţia 45%-oligomer epoxidic, restul poliamidă, iar al doilea strat din desulfură de molibden-4 ... 5 %, fibre de sticlă tocate-10 ... 14%, oligomer epoxidic-25 ... 30 %, restul poliamidă 12 cu adaos de la 5 până la 10 % de NaCl omogenizată prin amestecare mecanică integral în toată masa compozitului cu dizolvarea ulterioară a sării conform recomandărilor. REZULTATE ŞI DISCUŢII Pentru cuplele tribologice renovate cu materialul compozit studiat se prezintă evoluţia durabilităţii acestora în funcţie de diametrul nominal al îmbinării metalopolimerică. Caracterul evoluţiei uzurii este prezentat în figura 1 şi descris prin ecuaţiile 1-3, din care rezultă modul în care evoluţia uzării este influenţată de durata de frecare pentru diferite moduri de lubrifiere a tribomodelului. Tot în figura 1 sunt prezentate microstructurile straturilor superficiale pentru cazurile cercetate. INGINERIE AGRARĂ ŞI TRANSPORT AUTO
fatcat:7uf456334vephkndyoaw77emui