Cerebral hemodynamics and electroencephalographic pattern in patients with symptomatic epilepsy at combined treatment with transcranial direct current stimulation
Мозкова гемодинаміка та електроенцефалограма у хворих на симптоматичну епілепсію при комплексному лікуванні з використанням транскраніальної мікрополяризації

K.V. Yatsenko
2018 Fìzìologìčnij žurnal  
Досліджували вплив комплексного лікування з застосуванням транскраніальної мікрополяризації (ТМП) на мозковий кровообіг у 29 пацієнтів, хворих на симптоматичну епілепсію. До порівняльної групи, яким проводили базисні лікувально-реабілітаційні заходи, увійшло 14 дітей, до основної -15 дітей, яким на фоні базисної терапії додатково проводили курс ТМП. Метод транскраніальної допплерографії судин голови використовували для дослідження мозкової гемодинаміки дітей з симптоматичною епілепсією до та
more » ... ля комплексного лікування з застосуванням методу ТМП. Після закінчення курсу транскраніальної мікрополярізації у дітей відзначалося виражене покращення електроенцефалографічної картини, а також вірогідно зменшувалися високі значення середньої швидкості кровообігу за цикл по базилярній артерії (БА), середнім (СМА) та переднім (ПМА) мозковим артеріям (на 20,5, 17,2 та 7,9 % відповідно). У групі порівняння вірогідної позитивної динаміки не спостерігалося. ТМП вірогідно збільшувала низькі значення цього показника по БА, СМА та ПМА (на 25,1, 20,9, 10,2 % відповідно). Статистично вірогідне його зростання на 12,7 % було лише по СМА у пацієнтів групи порівняння. Отримані результати свідчать, що використання ТМП у комплексному лікуванні хворих на симптоматичну епілепсію покращує показники мозкової гемодинаміки у 84 % осіб на відміну від 58 % у групі порівняння. Додавання цього методу у комплексне лікування хворих на симптоматичну епілепсію підвищує ефективність лікування, а також може позитивно впливати на клінічний перебіг захворювання. Ключові слова: транскраніальна допплерографія судин голови; епілепсія; транскраніальна мікрополяризація. © К. В. Яценко
doi:10.15407/fz64.01.052 fatcat:duu4jaelebhezfqhr443u34tay