Materialbilder von Rolf Nesch

Hans-Friedrich Geist
1959
doi:10.5169/seals-35945 fatcat:za4hfq5yoze2fgjszqju5h6p54