Ein Ethnographisch Interessantes Kakemono

Edmund Simon
1912 T'oung pao (Print)  
doi:10.1163/156853212x00061 fatcat:6p5b3jh2c5goboj5tui54eyjeu