Afkobling. Eksempler viser det er muligt!

Johan Nielsen
2020
Trafikvæksten har hidtil været kraftigere end væksten i økonomien, hvilket såvel nationalt som internationalt sætter fokus på diskussionen om afkobling. Artiklen beskriver en række eksempler på tiltag, som enten er gennemført eller som planlægges gennemført for at bryde sammenhængen mellem væksten i økonomien og væksten i trafikken og dens miljøbelastning. Artiklen er baseret på et projekt for Nordisk ministerråd, hvori de enkelte eksempler beskrives nærmere. Der er set på tre forskellige typer
more » ... eksempler: Den første type påvirker behovet for fysisk transport, den anden type påvirker overflytning af transporten mellem de forskellige transportformer og den tredje type påvirker gennemførelse af de nuværende transporter mere effektivt. Der er indsamlet eksempler bredt. Der er både tale om eksempler for godstransport og for persontransport og der er eksempler både fra de nordiske lande og lande udenfor Norden. I artiklen er lagt vægt på, hvordan de enkelte eksempler påvirker personer og virksomheder til at handle anderledes. Det kan være tale om win-win situationer, om prisincitamenter, om effekter af liberaliseringer eller om betydningen af awareness. Finansiering af de forskellige typer projekter diskuteres, idet projekternes forskellige finansieringsformer ofte har stor betydning for, om der findes penge til at realisere dem.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.4688 fatcat:4bz2u4eb2jadbbq7g5yb572fu4