MOESM1 of CircPLEKHM3 acts as a tumor suppressor through regulation of the miR-9/BRCA1/DNAJB6/KLF4/AKT1 axis in ovarian cancer

Lei Zhang, Qing Zhou, Qiongzi Qiu, Ling Hou, Mengting Wu, Jia Li, Xufan Li, Bingjian Lu, Xiaodong Cheng, Pengyuan Liu, Weiguo Lu, Yan Lu
2019 Figshare  
Additional file 1: Table S1. Quality control metrics of rRNA-depleted RNA sequencing libraries.
doi:10.6084/m9.figshare.10000979.v1 fatcat:rut2ycjbprcehm4xonrsqelt74