MEXATRON MODULLAR VA ROBOTLARDA QO'LANILADIGAN CHIZIQLI HARAKAT IJRO ELEMENTLARINI MODELLASHTRISH VA TAXLIL QILISH

Abdullayev Mahmudjon Muxamedovich, Abdiyev Rasul Ernazar O'g'li
2022 Zenodo  
ushbu maqolada mexatron modullarning va robotlarning chiziqli harakat elektromagnit qurilmalarini tadqiq etish natijalari keltrilgan bo'lib, robotlarning harakatini taminlash uchun elektromagnit ijro elementi bilan chiziqli ilgarilanma qaytma xarakatni olish orqali erishiladi. Tadqiqot natijalari robotlardayuritmalar kuchini moslashuvchan sozlash imkonini beradigan elektromagnit qurilmalardan foydalanish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.
doi:10.5281/zenodo.7326258 fatcat:qe3ljx43gjektiv2ffqxc3lt2y