Factors Affecting the Use of Tobacco and Alcohol in Kırıkkale Elementary and High School Students
Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Selda Hizel Bülbül, Mustafa Güclü, Emine Dibek Misirlioğlu
2013 Turkish Journal of Pediatric Disease  
GİRİŞ Benign geçici hiperfosfatazemi (BGH), 5 yaşından küçük çocuklarda herhangi bir kemik veya karaciğer hastalığı olmaksızın, haftalar veya aylar içinde normale dönen, serum alkalen fosfataz düzeyinin (ALP) normalin üst sınırına göre 3-50 kat yüksekliği ile karakterize benign bir klinik durumdur (1,2). Benign geçici hiperfosfatazeminin sıklığı %2.5-5.1 arasında değişmektedir (1). Konu ile ilgili çalışmaların çoğunda, rastlantısal olarak ALP yükseliği saptanmış hastalar geriye dönük olarak
more » ... ye dönük olarak incelenmiştir. ABSTRACT Benign Transient Hyperphosphatasemia (BTH) is an elevation in serum alkaline phosphatase (ALP) level under 5 years of age without any symptoms of liver or bone disease and a return to normal levels within 12-16 weeks. Herein, an 11-month-old girl with no evidence of liver or bone disease, having elevated serum ALP level that was noticed on a routine examination and returned to normal levels after 6 weeks of follow-up has been presented.
doi:10.12956/tjpd.2013.10 fatcat:knkki5redngoxghw5rclxrfd4a