Content Of Ceruloplasmin In Serum Of Pigs With Different Types Of Higher Nervous System Under Technological Stress
Вміст церулоплазміну в сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу

A. P. Vasyliv, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2016 Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni  
Анотація. Встановлено достовірний вплив коркових процесів на вміст церулоплазміну в сироватці крові тварин. Сила і врівноваженість коркових процесів чинить достовірний вплив на вміст церулоплазміну в сироватці крові тварин протягом всього періоду досліджень (η 2 х =0,30-0,51; р<0,05-0,001). Однак, вміст церулоплазміну у свиней сильних типів вищої нервової діяльності до дії технологічного подразника достовірно не різниться, а в свиней слабкого типу вищої нервової діяльності нижче на 12,1-14,7 %
more » ... жче на 12,1-14,7 % (р<0,01) від показника тварин сильних врівноважених типів вищої нервової діяльності. Технологічний стрес нівелює вплив врівноваженості коркових процесів до 7-ї доби після дії стрес-фактору на вміст церулоплазміну в сироватці крові свиней, тоді як вплив сили коркових процесів тільки зростає (η 2 х = 0,53; р < 0,001). Технологічний стрес сприяє зниженню вмісту церулоплазміну в сироватці крові тварин всіх типів вищої нервової діяльності. У тварин сильних і врівноважених типів вищої нервової діяльності вміст церулоплазміну знижується на 25-26 % (р<0,001), а у тварин свиней сильного неврівноваженого та слабкого типів вищої нервової діяльності відповідно у 1,8 та 1,5 раза(р<0,001). Динаміка зростання вмісту церулоплазміну в сироватці крові тварин після технологічного стресу залежить від типологічних особливостей нервової системи, що підтверджується встановленими функціональними зв'язками. Ключові сова: вища нервова діяльність, церулоплазмін, технологічний стрес, свині Актуальність. Індивідуальні особливості коркових процесів зумовлені спадковістю, фізіологічним станом, життєвим досвідом тварин та іншими численними чинниками [1] . Відмінності у реакції тварин на різні стресові фактори та швидкість адаптації до них у тварин різних типів вищої нервової діяльності різниться [2][3][4][5]. Пристосування до мінливих умов існування відбувається за рахунок пластичності тваринного організму, яка проявляється у * Науковий керівник -доктор ветеринарних наук, професор В. І. Карповський
doi:10.31548/dopovidi2016.06.023 fatcat:eakiefidpbgbfe2ln7hfe52hy4