Voprosy onomastiki, t. 15 (№ 1, 2, 3)

Anna Kostecka-Sadowa
2019 Onomastica  
Rosyjskie czasopismo "Voprosy onomastiki" z roku na rok zwiększa swoją objętość. W 2018 roku ukazały się trzy zeszyty tego periodyku, a w nich łącznie 31 artykułów naukowych, siedem recenzji, trzy sprawozdania konferencyjne, dwa komunikaty oraz przegląd najnowszych książek onomastycznych. W poszczególnych zeszytach zostały poruszone rozmaite problemy z zakresu onomastyki. Tematyka artykułów obejmuje głównie szeroko rozumianą toponimię, antroponimię w różnych językach, gwarach, zabytkach
more » ... , tekstach dawnych i folklorystycznych. Swoim zasięgiem ogarnia coraz większe obszary geograficzne, przedstawia rozległą chronologię badań, głęboki zakres analizy, zagadnienia z różnych poziomów języka. Zamieszczone prace dotyczą języków i gwar z różnych rejonów Rosji, Czech, Włoch, Chorwacji i in. W studiach tych podejmuje się analizę zarówno współczesnego stanu badanego języka, jak i dawnego, historycznego. Zagadnieniom teoretycznym jest poświęcony artykuł E.E. Romanovej oraz V.V. Spiridonova. Autorzy dają przegląd syntaktycznych analiz nazw własnych, które rozwinęły się w ramach gramatyki generatywnej, omawiają główne zagadnienia transformacyjnej składni semantycznej i przedstawiają kluczowe teorie generatywne związane z badaniem nazw własnych (z. 3, s. 7-35). Ciekawe spektrum zagadnień ujawniło się w grupie artykułów dotyczących toponimii. I.A. Dambuev przeanalizował problem normalizacji użycia litery ё w oficjalnej toponimii Rosji. W wyniku obserwacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych stwierdził on, że użycie / nieużywanie litery ё w toponimach jest jednym z powszechnych typów odmian pisowni (z. 2, s. 239-262). Wyodrębnić można cykl interesujących publikacji poświęconych pochodzeniu toponimów w tekstach zaklęć (T.A.
doi:10.17651/onomast.63.22 fatcat:nm2s7leoufbndkeph3yxl7vxiq