Plant communities of the western part of the Bloemfontein district: the Ca land type

P.W. Malan, H.J.T. Venter, P.J. du Preez
1995 South African Journal of Botany  
An analysis of the plant communities of the Ca land type of the Bloemfontein West District is presented. The Braun-Blanquet technique, supplemented by TWINSPAN, was used for phytosociological classification of the vegetation of the study area. Eleven distinct vegetation units were recognized and described. An hierarchical classification is suggested and each vegetation unit is related to its particular environmental characteristics. Releves were compiled in 76 sample plots. 'n Ontleding van die
more » ... n Ontleding van die plantgemeenskappe van die Ca-Iandtipe van die Bloemfontein-Wes-distrik word aangebied . Die Braun -Blanquet-tegniek, ondersteun deur TWINSPAN, is gebruik vir die ritososiologiese klassifikasie van die plantegroei van die studiegebied. Elf plantegroei-eenhede is ge'ldentifiseer en beskryf. 'n Hierargiese klassifikasie word voorgestel en elke plantegroei-eenheid word aan die hand van loepaslike omgewingsfaktore verklaar. Releves is in 76 monsterpersele saamgestel.
doi:10.1016/s0254-6299(15)30551-2 fatcat:sl4om62ncjacra3ka7vnqqrc5u