An environmentally benign LIB fabrication process using a low cost, water soluble and efficient binder

Min Ling, Jingxia Qiu, Sheng Li, Hui Zhao, Gao Liu, Shanqing Zhang
2013 Journal of Materials Chemistry A  
doi:10.1039/c3ta12159c fatcat:sbfesr7bprgxtbvrdbyp35opsa