Postscriptum (2015)

Gonzalo Munévar
2021 Filozoficzne Aspekty Genezy  
Tekst nadesłany do Filozoficznych Aspektów Genezy. Niniejszy tekst stanowi postscriptum do artykułu Gonzalo Munévara, "Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II)", który ukazał się w poprzednim tomie Filozoficznych Aspektów Genezy: Gonzalo Munévar, Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II), przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 161-184.
doi:10.53763/fag.2015.12.120 fatcat:lghp7rvx4rgcjkviex74uk2sn4