A contagious genital infection of mares

P. Timoney, J. Ward, P. Kelly
1977 The Veterinary Record  
Z nieczulenie ogólne koni wiąże się z dużym ryzykiem i jest znacznie trudniejsze do przeprowadzenia niż u małych zwierząt. Jednym z powodów jest duża masa ciała zwierzęcia, która powoduje wiele komplikacji w anestezji, m.in. zaburzenia perfuzji tkanek przy długim utrzymywaniu konia w pozycji leżącej, obniżoną wydolność oddechową, złamania kończyn oraz inne urazy, do których może dojść w czasie wybudzania (1). W przypadku koni istnieje również zwiększone ryzyko poznieczuleniowego zapalenia
more » ... ego zapalenia mięśni. Ryzyko zdecydowanie zmniejsza się, jeśli zabieg przeprowadzany jest warunkach szpitalnych. Im więcej dostępnej aparatury do monitoringu, tym lepiej, ponieważ pozwala to na szybszą reakcję anestezjologa na zmianę parametrów życiowych zwierzęcia, a dzięki temu zabieg staje się zdecydowanie bardziej bezpieczny dla pacjenta. Warto tutaj wspomnieć, że ryzyko śmierci pacjenta, jakim jest koń podczas znieczulenia ogólnego, wynosi 1%, natomiast w przypadku zwierząt towarzyszących (pies, kot) wskaźnik ten wynosi 0,1%, jest on więc aż 10-krotnie mniejszy (2). Niestety, w Polsce dostępność specjalistycznych klinik dla koni jest ciągle ograniczona i tylko w niektórych ośrodkach lekarze mają do dyspozycji całkowity zestaw monitorujący, czyli kardiomonitor z kapnografem, inwazyjny pomiar ciśnienia oraz pomiar gazów anestetycznych w wydychanym powietrzu oraz gazometrię. Dodatkowo zawsze należy liczyć się z ryzykiem awarii sprzętu podczas operacji lub chociażby przerwą w dostawie prądu. Prawdziwe jest jednak stwierdzenie, że żaden, nawet Monitoring koni podczas znieczulenia ogólnego przy ograniczonych warunkach aparaturowych This article aims at the presentation of important problem of horses monitoring during general anesthesia especially when the essential equipment is limited. General anesthesia in horses, contrary to small animals, is considered to be a dangerous procedure. Horse should be monitored carefully, so the appropriate equipment is required to check regularly heart rate, breathing, capillary refill time, invasive artery pressure, saturation and eye balls position. The more parameters are monitored the higher is safety level during surgery and better prognosis for the patient recovery.
doi:10.1136/vr.101.5.103-a pmid:906223 fatcat:senmxmrtezev5kmyae3ktzqfpi