ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОЇ ПІД ВПЛИВОМ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПІДЖИВЛЕННЯ

Н. В. Новицька, О. В. Джемесюк
2017 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У статті наведено результати досліджень впливу інокуляції і позакореневого підживлення багатокомпонентними хелатними мікродобривами та колоїдним розчином комплексу наночасток металів на врожайність ультра- та ранньостиглих сортів сої. Встановлено, що інокуляція насіння пре-інокулянтом «ХайКот Супер» дає додаткові 2–4 ц/га прирости врожаю. Проведення позакореневого підживлення хелатними мікродобривами сприяє збільшенню урожайності сої на 10–15 %. Використання нанометалів для обприскування
more » ... сої у фазу бутонізації розчином у концентрації 240 мг/л на фоні внесення мінеральних добрив у нормі N30P60K60 сприяє збільшенню врожайності культури до 2,8 т/га. Максимальний в досліді рівень врожайності сої отриманий за рахунок поєднання інокуляції насіння і використання для позакореневого підживлення комплексного мікродобрива «Росток Бобові» (2 л/га) на фоні внесення мінеральних добрив в нормі N30P60K60 . The article deals with the influence of inoculation and foliar feeding with multi-chelate complex and colloidal solution of metal nanoparticles on the yield performance of ultra and early ripening varieties of soybean. It had been found, that pre-inoculation of seeds with «HayKot Super» inoculant provides additional 2–4 t/ha yield allowances. Carrying out foliar feeding with chelated micro-fertilizers increases soybean yield performance by 10–15 %. Use of nano-metals for spraying soy at the stage of budding as a solution (240 mg/l) while mineral fertilizers applying at a rate of N30P60K60 increases the yield performance of a crop at 2,8 t/ha. The maximum yield performance indicators of soybean were obtained by combining the seeds inoculation, mineral fertilizers application at a rate of N30P60K60 and use of complex fertilizers «Rostock bean» (2 l/ha) for the foliar feeding.
doi:10.31210/visnyk2017.1-2.09 fatcat:sqcz5s3ozba57p3vwtziq7f5eu