The position of the First Lady in the US law

Ivana Rakic, Aleksandra Visekruna
2015 Godisnjak Fakulteta politickih nauka  
Apstrakt U skladu sa predsedničkim sistemom vlasti koji postoji u Sad i dugogodišnjom tradicijom, uloga prve dame najviše je naglašena u ovoj zemlji, iako njen položaj, kao i u drugim zemljama, nije uređen Ustavom, niti je institucionalizovan. Značaj prve dame potvrđen je u praksi, budući da ona ima svoju kancelariju u okviru Bele kuće, sekretarijat, osoblje, pravo na obezbeđenje i dr., a brojne pogodnosti predviđene su i za supruge bivših predsednika. U skladu sa tradicijom jeste i njena
more » ... a dužnost da bude domaćica Bele kuće, kao i uloga u organizovanju humanitarnih, odnosno dobrotvornih akcija, čime se potvrđuje njen protokolaran, odnosno ceremonijalan položaj. U radu se zato daje prikaz odredaba američkog prava kojima se uređuju prava i obaveze supruge predsednika, uz primere iz prakse koji se odnose na njen položaj.
doi:10.5937/godfpn1514123r fatcat:ah7svim2zzaqfm2iecvfwsf3xe