Х V ІІI МЕЖДУН АР ОДНА Н АУ ЧН А КОН Ф ЕР ЕН ЦИ Я " ТРАНСПОРТ 20 0 8" PECULIARITIES AND PROTECTION OF HUMAN VISION FROM LASER LIGHT SOURCES

Peter Branzalov, Todor Kableschkov, Sofia, Geo Milev
unpublished
Транспорт брой 3, 2008 г. Комуникации статия № 0294 Научно списание http://www.mtc-aj.com ОСОБЕНОСТИ И ЗАЩИТА НА ЗРЕНИЕТО ОТ ЛАЗЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА Петър БРЪНЗАЛОВ ppb@vtu.bg доцент д-р, ВТУ "Тодор Каблешков", София, ул."Гео Милев" 158 БЪЛГАРИЯ Резюме: Настоящата работа е посветена на особеностите, неблагоприятните въздействия и начините за защита на зрението, свързани с въздействието на светлината излъчвана от лазерни източници. Анализирани са най-важните причини за увреждането на
more » ... вреждането на зрението от лазерната светлина и е показано, че тези причини произтичат от самите характерни физически особености на тази светлина. Предложени са конкретни методи за ефективна защита на зрението, намаляване на психологическото натоварване и умората при продължителна работа с лазерни източници на светлина. Ключови думи: лазери, безопасна работа с лазери, защита на зрението при работа с лазерни прибори Abstract: In the present work, the influences on the human vision of the light emited from the laser sources, are studied. They are studied the most important causes with respect to damage of the human vision from the laser light and it is shown that this damages comes from the basic properties of the laser light. They are proposed effective and simple methods for protection of the human vision, when it is have a long time of working with such kind of light sourses.
fatcat:2jvlogiaarbwvj5cbipnizitva