Regional Courts in the Kingdom of Poland 10 Years after the Reform in the Light of the 1887 Inspection
Sądy okręgowe Królestwa Polskiego 10 lat po reformie w świetle wizytacji z 1886 r

Artur Korobowicz
2017 Studia Iuridica Lublinensia  
doi:10.17951/sil.2016.25.3.415 fatcat:hnockjumsvhqnh57vl57foijqu