FARKLI BAKTERİ VE HORMON UYGULAMALARININ Cornus alba 'Sibirica' ÇELİKLERİNİN KÖKLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Gürsel ÖZKAN, Melek EKİNCİ, İşik SEZEN, Recep KOTAN
2021 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Öz Bu çalışma kentsel peyzaj alanlarında dış mekan süs bitkisi olarak sıkça kullanılan ve ekonomik öneme sahip, Atapark Botanik Bahçesi'nden temin edilen süs çalısı Cornus alba 'Sibirica'(süs kızılcığı) bitkisinin kök gelişimini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Cornus alba 'Sibirica' Cornaceae familyasına ait bir bitki olup, halk arasında süs kızılcığı veya kızılcık çalısı olarak isimlendirilmektedir. Çalışma kapsamında bu bitkinin çelik köklendirilmesinde farklı bakteri ve hormon
more » ... ı uygulamasının etkileri araştırılmıştır. Çalışmada uygulamaların çelik köklenmesindeki etkileri çeşitli parametreler; köklenen çelik sayısı (%), kök sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), kök kalınlığı (mm) ve kök kalitesi kullanılarak tespit edilmiş, belirtilen türler için köklenmede kullanılabilecek en uygun biyolojik preperat belirlenmiştir. Çalışma sonucunda belirtilen köklenme parametreleri açısından en iyi sonuç, hormon (IBA) uygulamasında tespit edilirken sadece kök kalınlığı açısından kontrol grubu (0.90 mm) hormon uygulamasına nazaran (0.84) daha iyi gelişme göstermiştir. Ayrıca üç farklı bakteri formülasyonlarının tamamı kontrol ve hormon (IBA) uygulamalarına nazaran daha düşük köklenme gelişimi gösterirken, sadece kök kalitesi açısından 1. Formülasyon bakteri (Bacillus megatorium TV-3D, Paenibacillus polymixa TV-12E, Pantoea agglomeras RK-79, Pantoea agglomeras RK-92, Pseudomonas fluoresens FDG-37) uygulamasında kök kalınlığı 3.67 mm iken bu değer kontrol grubunda ise 3.00 mm olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar peyzaj ve ekonomik önemi oldukça yüksek olan Cornus alba 'Sibirica' bitkisinin kök kalitesi ve gelişimini belirleme açısından oldukça önemlidir. Anahtar kelimeler: Bakteri (PGPR), Cornus alba 'Sibirica'(süs kızılcığı), hormon, köklenme, süs çalısı Abstract This study was carried out to determine the root development of the ornamental shrub Cornus alba 'Sibirica' (ornamental cranberry), which is frequently used as an outdoor ornamental plant in urban landscapes and has an economic importance, obtained from Atapark Botanical Garden. Cornus alba 'Sibirica' is a plant belonging to the Cornaceae family and is called as ornamental cranberry or dogwood bush. The study investigated the effects of different bacterial and hormone formulations on the root rooting of this plant. In the study, the effects of the applications on steel rooting were determined by various parameters (number of rooting cuttings (%), root number (number), root length (cm), root thickness (mm) and root quality), and the most suitable biological preparation that can be used in rooting for the specified species was determined. . As a result
doi:10.30910/turkjans.825366 fatcat:ifdpipxfynhqzhxsc5pqpeujie