SIMULATION MODEL OF ENVIRONMENTAL FACTORS OF ORGANIZATIONS USING FUZZY LOGIC

Daniel-Petru Ghencea, Miron Zapciu
unpublished
Rezumat. În contextul actual al crizei economice mondiale se impune tot mai mult descoperirea de noi abordări ale proceselor şi fenomenelor economice, astfel încât să fie posibilă analiza acestora din punct de vedere dinamic şi nu static cum sunt realizate în prezent. Modelele matematice utilizate în economie sunt bidimensionale, cu grade diferite de complexitate, care nu depăşesc analiză vectorială tridimensională. Modelul propus presupune introducerea de noţiuni matematice recente (fuzzy
more » ... recente (fuzzy logic), utilizarea de soft matematic (Matlab) şi soft grafic 3D (Catia) pentru vizualizarea dinamică în 3D a evoluţiilor şi efectelor fenomenelor. Abstract. In the context of the current global economic crisis, it is essential to discover new approaches to economic processes and phenomena, so as to enable their dynamic analysis instead of the static one that is currently conducted. The mathematical models used in economics are two-dimensional, with varying degrees of complexity that do not exceed three-dimensional vector analysis. The model submitted in this paper introduces recent mathematical concepts (fuzzy logic), the use of mathematical software (Matlab) and 3D graphic software (Catia) for a dynamic 3D visualization of trends and effects of various phenomena.
fatcat:ms3co2rm75hjfe6duubblwimii