Громадянознавчий потенціал пізнання та збереження історико-культурної спадщини засобами історичної освіти

Polina Verbyts'ka
2013 Педагогічний дискурс  
У статті порушується актуальна проблема виховання у молоді ціннісного ставлення до історико-культурної спадщини. Пам'ятки історії та культури спільноти є унікальним свідченнями минулого, важливим джерелом історичного досвіду, що містить різнобічну інформацію про розвиток суспільства в минулому та сьогоденні. Водночас історико-культурні пам'ятки як надбання людства сприяють становленню молодої особистості, її духовному розвитку, формуванню сталого почуття приналежності до місцевої спільноти. У
more » ... евої спільноти. У процесі пізнання та формування ціннісного ставлення особистості до збереження історико-культурної спадщини молоді люди навчаються приймати самостійні рішення, здійснювати зважений вибір, прогнозувати розвиток суспільства у майбутньому.
doaj:399fdca015a043c0b888baf594fe5e45 fatcat:yalm76at3vgs7p66tdvjbcvloa