Seferihisar'ın Ekonomik ve Mali Yapısı Üzerinden Sakin Şehir Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme

Mehmet Tunçer, Abdurrahman Olgun
2017 Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi  
ÖZ: Cittaslow Hareketi'nin temelleri 1999 yılında İtalya'nın Orvieto kentinde atılmıştır. Bu hareket, küreselleşmenin getirdiği standartlaşmanın sonucu olarak hızlı ve tüketime dayalı bir hayatın egemen olduğu şehir yaşamına farklı bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öncelikle, yerel özellikleri koruyarak turizm başta olmak üzere belirli alanlarda kentsel yaşama önemli katkıları olan Sakin Şehir Hareketi tanıtılmıştır. İkinci olarak, Türkiye'nin ilk Sakin Şehri olan
more » ... örneğinde bu hareketin şehirlere ekonomik ve mali açıdan sağladığı veya sağlayabileceği katkılar araştırılmıştır. Çalışmada; özellikle organik tarım, turizm, kadın istihdamı ve yenilebilir enerji gibi alanlarda Seferihisar'da görülen olumlu gelişmelerin, daha kapsamlı bir şekilde Türkiye'de bugün var olan ve gelecekte bu sisteme dahil olabilecek diğer Sakin Şehirlerde de yaşanabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca, devletin Sakin Şehir uygulamalarını ve bu kapsamdaki projeleri destekleyici ve düzenleyici yönde özel yasalar ve özel teşvik programları hazırlamasının önemi vurgulanmıştır. ABSTRACT: The foundations of the Cittaslow Movement were laid in 1999 in Orvieto, Italy. This movement has emerged as a different alternative to urban life, where a rapid and consumptionbased life predominates as a result of the standardization brought by globalization. In this study, firstly Cittaslow Movement, which is an important contribution to urban life in particular areas, especially tourism, by preserving local characteristics, was introduced. Secondly, in the case of Seferihisar, the first Cittaslow of Turkey, the contributions that this movement provided or could provide in economic and fiscal terms were investigated. In the study; positive developments in Seferihisar especially in fields such as organic agriculture, tourism, women's employment and renewable energy have come to the conclusion that there can be more extensively in other Cittaslow cities that exist in Turkey today and can be included in this system in the future. It also emphasized the importance of the government's implementation of Cittaslow and the preparation of special legislation and special incentive programs in supportive and regulatory frameworks for projects in this context.
doi:10.20979/ueyd.297748 fatcat:s22ztdvqr5ge7aujtfjnrpxnua