Amarant (Amaranthus cruentus L.) Bitkisine Değişik Oranlarda Uygulanan Leonardit Dozunun Su-Verim İlişkilerine Etkisi

Mualla KETEN, Çağatay TANRIVERDİ
2020 ISPEC Journal of Agricultural Sciences  
Bu çalışmanın amacı farklı dozlarda leonardit uygulamasının Amarant bitkisinin su-verim ilişkilerine etkisini incelemektir. Araştırma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanlarında saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Araştırmada 5 farklı leonardit konusu (L2, L3, L4, L5, L6) her saksıda bir bitki olacak şekilde 18 tekerrüre göre düzenlenmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenen çalışma 90 adet saksıyla yürütülmüştür. Toprak nem değerleri Time
more » ... n Reflectometry (TDR) ile ölçülmüştür. Bitkilere yetişme dönemi boyunca 75.64 ile 82.99 L aralığında su verilmiştir. Su kullanım etkinliği (WUE) 0.28 ile 0.63 g L-1 aralığında bulunurken, sulama suyu etkinliği (IWUE) 0.40 ile 0.97 g L-1 aralığında bulunmuştur. Bu çalışmada bitki-verim tepki etmeni 1.54 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara en yüksek verim, bin dane ağırlığı, bitki boy ve salkım boy değeri L6 konusundan sırasıyla 72.41 g adet-1, 0.75 g, 92.66 cm ve 21.66 cm olarak bulunmuştur. En düşük verim, bin dane ağırlığı, bitki boyu ve salkım uzunluğu değeri sırasıyla L3 konusunda 29.94 g adet-1, L4 konusunda 0.54 g, L2 konusunda 72.5 cm ve L2 konusunda 13 cm olarak bulunmuştur.
doi:10.46291/ispecjasvol4iss4pp821-831 fatcat:2awtcm5w7nh63msqbztdah3w54