Užsienio vaizdinys aukštos kvalifikacijos migrantų požiūriu

Natalija Valavičienė
2014 Socialinis Darbas  
Mykolo Romerio universitetas Socialinių technologijų fakultetas Edukologijos ir socialinio darbo institutas Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lithuania Telefonas (8 5) 271 4715 Elektroninis paštas natalija.valaviciene@gmail.com Pateikta 2014 m. rugsėjo 9 d. Parengta spausdinti 2014 m. spalio 24 d. Anotacija Aukštos kvalifikacijos specialistai yra vertingiausia migruojančios darbo jėgos dalis. Šią vertę lemia darbuotojo profesinė kompetencija, įgalinanti jį reikšmingai prisidėti prie tikslo ir
more » ... m tikromis formomis -prie kilmės šalių ekonominio ir socialinio vystymosi. Globali valstybių konkurencija dėl lyderystės, inovacijų, ekonominio augimo, sparti ir spartėjanti pažanga, nepatenkinami demografiniai procesai bei augantis, ypatingai kvalifikuotos, darbo jėgos poreikis verčia turtingąsias valstybes taikyti tarptautinės darbuotojų paieškos strategijas, pritraukti ir samdyti aukštos kvalifikacijos specialistus iš užsienio. Tad vis daugiau dėmesio skiriama aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš užsienio pritraukimo programoms, kurių atsiradimas iš esmės lėmė šios migrantų kategorijos išskyrimą iš pasaulio migrantų visumos. Tačiau ką reiškia "užsienis" patiems aukštos kvalifikacijos specialistams? Kokį užsienio vaizdinį jie kuria ir perkuria? Kokį turinį jie "įdeda" į "užsienio" sąvoką? Šiame straipsnyje analizuojamos aukštos kvalifikacijos migrantus iš migrantų visumos išskiriančios charakteristikos, pristatomos atrankinių imigracijos programų kūrimo ištakos pasaulyje ir remiantis pusiau struktūruoto interviu metodu surinktais duomenimis pateikiamas aukštos kvalifikacijos migrantų užsienio vaizdinio paveikslas, jo turinys ir kintamumas laike ir erdvėje priimant asmeninius strateginius migracinius sprendimus.
doi:10.13165/sd-14-13-2-02 fatcat:m5kus3ren5cxtjqbghp4wuriyq