Η ανώνυμη έκδοση του φυλλαδίου «Περί Θρησκείας και Κλήρου» (1832) έργο του Ανθίμου Κομνηνού Ηλιουπόλεως

Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος
2016 The Gleaner  
doi:10.12681/er.9151 fatcat:serjm6xglvajdnsdxh2zt5abwe