Criminal and forensic expertise of cold weapons in Ukraine
Судово-криміналістична експертиза холодної зброї в Україні

M. M. Haryha-Hrykhno, Head of Scientific Department, Chernihiv ІКЕСС, V. L. Vihovskyi, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Chernihiv, Ukraine, Academy of the State Penitentiary Service, Chernihiv, Ukraine
2018 Scientific Herald of Sivershchyna Series Law  
Віговський В. Л., викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна СУДОВО-КРИМІНАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ У статті висвітлено загальні доктринальні правила формулювання питань у процесі підготовки до проведення експертного дослідження. Надано чітке визначення поняттю «експертиза холодної зброї». Виявлено ознаки, за допомогою яких предмет можна вважати холодною зброєю. Зазначено орієнтовний перелік вирішуваних
more » ... нь під час проведення судовокриміналістичної експертизи холодної зброї.
doi:10.32755/sjlaw.2018.01.215 fatcat:62iszqbeyjd23adbha3ulxtfu4