Karin Sennefelt, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Stockholm: Stockholmia förlag, 2011). 334 s

Andreas Hellerstedt
2015 Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies  
doi:10.7557/4.3305 fatcat:awi5cox2lbgjhfpaqi5moznhh4