The research of tactics of the competitive activity of the qualified sportswomen in long jumps
Дослідження тактики змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину

Oleg Grebeniuk
2016 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Дослідження тактики змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину Гребенюк О. В. Мета: дослідити особливості змагальної тактики кваліфікованих спортсменок у стрибках у довжину з розбігу. Матерiал i методи: у дослідженнях застосовувалися такі методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, контент-аналіз (аналіз протоколів змагань). Для вирішення поставленої мети проаналізовано результати 152 стрибунок, які виконали 886 спроб. Результати:
more » ... варіанти змагальної тактики кваліфікованих спортсменок в стрибках у довжину. При вивченні тактики ведення змагальної боротьби сильніших спортсменок світу встановлено, що на сучасному етапі розвитку легкої атлетики актуальними стають питання тактики змагальної діяльності спортсменів у стрибкових видах. Висновки: аналіз отриманих даних свідчить, що необхідно дотримуватися такого тактичного варіанту, який свідчить про необхідність досягнення максимального результату вже в перших спробах, але при цьому вести змагальну боротьбу до останньої спроби. Ключові слова: тактичні дії, спортсменки, стрибки у довжину. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Дніпропетровськ, Україна
doi:10.15391/snsv.2016-2.005 fatcat:u42owoi5prgw7b2ruzaptllxca