Göller Yöresi Florasında Farklı Lokasyonlarda Yetişen Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai'nin Uçucu Yağ Bileşenleri

Arif Şanlı, Tahsin Karadoğan, Müge Güvenç, Bekir Tosun
2019 Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology  
Bu araştırma Göller Yöresi (Türkiye) florasında farklı lokasyonlarda doğal olarak yetişen Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai'nin meyve uçucu yağ oranı ve bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında yürütülmüştür. Uçucu yağ oranı clavenger tipi hidro-distilasyon cihazında, uçucu yağ bileşenleri ise GC/MS'de belirlenmiştir. Aksu (1,120 m) ve Dedegöl (1,540 m) lokasyonlarından alınan meyvelerin uçucu yağ oranları sırasıyla %0,50 ve %0,67, uçucu yağı oluşturan bileşen sayıları ise sırasıyla
more » ... 38 ve 29 olarak tespit edilmiştir. Her iki lokasyonda da uçucu yağı oluşturan önemli bileşenlerin β-Elemene (%22,30-29,79), Trans-Caryophyllene (%11,85-21,88), Germacrene-D (%9,74-17,31), α-Humulene (%5,22-5,85) ve δ-Cadinene (%4,82-6,66) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada rakımın uçucu yağı oluşturan bileşenler ve oranları üzerine önemli derecede etki gösterdiği, düşük rakımda bulunan bazı bileşenlerin yüksek rakımlarda bulunmadığı tespit edilmiştir.
doi:10.24925/turjaf.v7isp3.58-61.3166 doaj:101c1e58c507480e8e5342803c93aec7 fatcat:cwapxpa7xjfedpvit2srqsqjoi