Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji?

Marijan M. Klemenčič
1987 Dela  
Podan je kratek pregled razvoja regionalne geografije, možnosti uporabe sistemske teorije v geografiji, posebno z vidika posodobitve metodologije regionalnogeografskih preučevanj. Posebna pozornost je namenjena regiji kot sistemu.
doi:10.4312/dela.4.32-40 fatcat:e3zstuylrncyvpklfn7epphlne