STERNE/YORICK JAKO SENTYMENTALNY PODRÓŻNIK I WSPÓŁ- CZESNE STUDIA LITERATURY PODRÓŻNICZEJ: PROBLEMATYZACJA KRYTYCZNEGO ŻYCIA W "PODRÓŻY SENTYMENTALNEJ"

Jakub Lipski Jakub Lipski
2019 Porównania  
Artykuł podejmuje problematykę wkładu twórczości Laurence'a Sterne'a, a w szczególności jego Podróży sentymentalnej (1768), w rozwój literatury podróżniczej. Krytyce poddane zostają dwa toposy badawcze: wkład Sterne'a w tzw. przeformułowanie paradygma-tu, z podróżopisarstwa "naukowego" na "subiektywne", oraz koncepcja "maniery sternowskiej", często pochopnie stosowana w odniesieniu do różnorodnych przemian stylistycznych w literaturze podróżniczej po 1768 roku. Topos pierwszy potraktowany jest
more » ... ako przykład stylu odbioru niepotrzebnie dążącego do ustanowienia mitu początku, często kosztem rzetelności historyczno-literackiej. Topos drugi, analizowany w odniesieniu do współczesnych zastosowań pojęcia sternizmu, stanowi ilustrację braku ciągłości pomiędzy koncepcją badawczą a pierwotnym punktemodniesienia.
doi:10.14746/por.2019.1.18 fatcat:gcbczdehingqnpt5ous7sirek4