Ortaçağda Kafkasya Türk Şehirlerinde Esnaf Teşkilatları (Tebriz Örneği)

Yaşar Bedirhan
2017 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz İktisadi hayatın gelişimine bağlı olarak Kafkasya şehirleri, aynı zamanda Tebriz sanatkârlık ve ticaret merkezine dönüşmüştü. Devrin kaynaklarında Tebriz'in iktisadi durumunu araştırmak için elde bulunan belgelerin araştırması gösteriyor ki XI. ve XIII. yüzyıllarda Tebriz şehri Kafkasya şehirleri içinde sanatkârlık ve ticaret acısından en önemli şehirdi. Tebriz'de her sanat dalında sanatkârlar vardı. burada bakırcılar, sarraflar, nalbantlar, ayakkabıcılar, demirciler, terziler, boyacılar,
more » ... aycı çeşitli ev eşyası yapan sanatkârlar çalışıyordu. Kaynaklarda da her bir sanat dalıyla ilgili olarak pazar adlarına (örneğin; nal-sazan (nalyapan) bakırcılar, sarraflar) rastlanır. Abstract Due to the development of the economic life, the cities of the Caucasus were transformed into Tabriz arts and trade centers at the same time.
doi:10.29029/busbed.310603 fatcat:r5lnmzhfframfdu3augvmmlqim