Hydrochlorothiazide Induced Vasculitis

Rachael Hauser, Elisha Brumfield
2011 Kansas journal of medicine  
doi:10.17161/kjm.v4i3.11368 fatcat:zpf633xyefgiba637yny6y6irm