Toekenning van de Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs aan Jozef Scheerder

Leo Pée
1993 Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
Nu tienjaar geleden, in 1983, kwam, op voorstel van wijlen mijn voorganger Achiel De Vos, in de schoot van het Oostvlaams verbond van de Kringen voor Geschiedenis, de Frans De Potter-Jan Broeclcaertprijs tot stand. De bedoeling van deze tweejaarlijkse prijs was om het historisch werk van plaatselijke vorsers aan te moedigen of het gezamelijk oeuvre van een lokale historicus te bekronen; historicus die, aldus de toekenningsmodaliteiten, "het verleden van zijn dorp of streek op een
more » ... ke en originele wijze beschreven heeft". Op het Colloqium van de Oostvlaamse Kringen voor Geschiedenis te Aalst, werd pastoor Jozef de Brouwer als eerste laureaat gehuldigd. Bij de latere colloquia volgden dan pastoor Jozef De Wilde te Sint-Niklaas, Marcel Bovyn te Oudenaarde, Achiel De Vos te Ronse en, in 1991, Paul Van Butsele te Deinze.
doi:10.21825/hmgog.v47i1.303 fatcat:knnnqixz2vctpl7vgpriyqm5za