Instytucje miejskiego kredytu hipotecznego w Królestwie Polskim jako przyczynek do dyskusji o modelu organizacyjnym kredytu hipotecznego w Polsce

Anna Fermus-Bobowiec
2018 Roczniki Nauk Prawnych  
doi:10.18290/rnp.2018.28.2-2 fatcat:rgmn3koxhbgjtjp52ueeg56ufi