AMENINȚĂRI ȘI RISCURI LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNIEI – ORIZONT 2040 [book]

Florian CÎRCIUMARU, Dan-Lucian PETRESCU, Alexandra SARCINSCHI, Cristina BOGZEANU, Mirela ATANASIU, Cristian BĂHNĂREANU, Crăișor Constantin IONIȚĂ, Mihai ZODIAN, Daniela LICĂ, Marius POTÎRNICHE
2022
Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I". Responsabilitatea pentru conținutul prezentei ediții revine în totalitate autorilor.
doi:10.53477/978-606-660-458-1-22-03 fatcat:42yslxmc35hchagkdp6nzht63a