Czeski Bóg? Religijność Czechów jako wynik tradycji społeczno-kulturowych

Irena Bogoczová, Ostravská univerzita
2020 Edukacja Międzykulturowa  
i rozwija zawarte w nich myśli. Zajmuje się stereotypem Czecha, charakterystyką czeskiego wierzącego, czeskiego duchownego oraz czeskiego Kościoła, znajdując źródła wskazanych odmienności w wydarzeniach historycznych i ich interpretacji. W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski i przybliżono odbiorcy "obraz czeskiego Boga". Słowa kluczowe: czeska kultura, edukacja religijna, Bóg, wiara, religia, Kościół, Czesi Wprowadzenie Czeska kultura jest -jak każda inna -specyficzna, unikalna, jedyna w
more » ... swoim rodzaju. Jeżeli w ogóle wypada mówić o cechach typowych dla pewnej niesprecyzowanej i mimo wszystko wyobrażeniowej zbiorowości, to o Czechach można zaryzykować twierdzenie, że są na ogół spokojni, powściągliwi w okazywaniu emocji, że wroga wolą wykpić, ośmieszyć, przemóc sprytem, niż atakować bronią, narażając własne życie; że są raczej konserwatywni, lubią przebywać w znanym im środowisku, wolne chwile spędzają w domu lub na działkach czy we własnych domkach letniskowych; że są zaradni, praktyczni i zręczni i wiele rzeczy potrafią zrobić lub naprawić sami (por. wyrażenie: zlaté české ručičky), mają zamiłowanie do porządku i dyscypliny i potrafią przetrwać w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Jak wiadomo, osobowość człowieka jest po części wrodzona, po części -wynikiem przekazywania w procesie socjalizacji 1 Artykuł powstał w ramach realizacji projektu Uniwersytetu Ostrawskiego: Obraz sacrum v jazyce křesťanské mládeže, SGS04/FF/2019-2020. EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2020, nr 2 (13)
doi:10.15804/em.2020.02.02 fatcat:czp6exh6fffqrdz6qhpgpamjg4